UMRE NEDİR.?

UMRE NEDİR

Sözlükte ziyaret etmek, uzun ömürlü olmak, evi imar etmek, korumak ve malı çok olmak anlamlarına gelen a-m-r- fiilinden türemiş bir isimdir.

Bir fıkıh terimi olarak; belirli bir zamana bağlı olmaksızın mikat’ta ihrama girerek usulüne uygun bir şekilde Kâbeyi tavaf edip, Safa ve Merve tepeleri arasında sa’y yaptıktan sonra saçlarını tıraş ederek ihramdan çıkma şeklinde yapılan bir ibadettir.

Peygamber efendimiz sevabının çok olması bakımından “Umre küçük hacdır” diye nitelendirmiştir. Başka bir hadisi şerifte “Umre daha sonraki umreye kadar, ikisi arasında işlenen günahlar için kefarettir…” Buyurmuş diğer bir hadisinde ise “Ramazan ayında yapılan umre, tam bir hac sayılır yahut da benimle birlikte yapılmış bir haccın yerini tutar.” Yine Resulüllah efendimiz; “Hacılar ve umre yapanlar Allah’ın elçileridir. Dua ederlerse duaları kabul olunur, tövbe ederlerse mağfiret olunurlar.”. Buyurmak suretiyle bu ibadeti yerine getiren Müslümanların büyük kazançlarına işaret ederek bütün müminleri bu ibadetleri yapmaya teşvik etmiştir.

İmkânı olan her Müslümanın ömründe bir sefer yapması Hanefi mezhebine göre müekked (kuvvetli) sünnet, Şafi mezhebine göre ise farzdır.

Umre yapmanın belirli bir zamanı yoktur. Arefe ve onu izleyen kurban bayramı günleri olmak üzere yılda beş günün dışında her zaman yapılabilir.

Umrenin hac ibadetinden farkı ise hac kameri yılın Zilhicce ayının belli günlerinde yapılabildiği halde umre her zaman yapılabilir. Ayrıca umrede Arafat ve Müzdelife vakfeleri olmadığı gibi kurban kesme ve şeytan taşlama ibadetleride yoktur.

Hac ve umreye giden Müslüman, Allah’ın kendisine verdiği vücut sağlığı ve mal zenginliği gibi dünya nimetlerinin şükrünü yerine getirmiş olur. Kutsal topraklara gidenlerin renk, ırk ve meslek ayırımı gözetmeden bembeyaz ve aynı tip ihram içinde bulunmaları eşitlik fikrinin yerleşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda dünya Müslümanları arasında tanışma, yakınlaşma, birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve kardeşlik duygularının gelişmesine yol açtığı için evrensel boyutları olan bir ibadettir.

SOFUOĞLU TUR Ailesi Olarak Siz Kıymetli Misafirlerimiz İçin  Bu Kutlu Vazifede Hizmetinizdeyiz.

Yüce Rabbimiz Gönülden İsteyen Herkese Hac ve Umreyi Nasip Etsin İnşallah..

 

Galeri