HAC NEDİR.?

HAC NEDİR

Hac sözlükte “kastetmek, saygı duyulan ve önemli bir şeye yönelmek,  bir yere gidip gelmek” anlamına gelen bir kelimedir. Bir fıkıh terimi olarak ise hac; imkânı olan Müslümanların belirlenmiş bir zaman içerisinde Kâbe, Arafat, Müzdelife ve Mina gibi belirlenmiş yerlerde yine dinimizce belirlenmiş bazı ibadetleri usül ve şartlarına uygun bir şeilde eda etmek suretiyle yapılan bir ibadettir.

Hicretin 9. Yılında nazil olan Âl-i İmran suresinin 97. Ayet-i kerimesiyle; “Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, (Kâbeyi ziyaret etmesi) Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse, (bu hakkı tanınmazsa) şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey O’na muhtaçtır.)” 

Bu ibadeti yapmaya sağlık ve maddi yönden gücü yetenlerin ömründe bir sefer haccetmesi bütün müminlere farzdır. Bu imkân elde edilince, geciktirmeden mümkünse hemen o yıl yerine getirilmesi gerekir. Çünkü alimlerimiz mazeretsiz olarak hac yapmayı geciktirmenin günah olduğunu bildirmişlerdir.

İslam dininin beş esasından biri olan hac; İslam’ın evrenselliğinin, bütün ümmetin birlik ve beraberliğinin ülke, ırk, renk,  dil, cinsiyet, mevki, makam, statü ve kültür farkı gözetmeksizin müminlerin eşitlik ve kardeşliğinin temsil edildiği bir ibadettir.

Peygamberimiz de haccı Müslümanlığın beş temel esasından birisi olarak saymış, haccın önemini ve yararlarını anlattığı hadisi şeriflerden bazıları şunlardır:

 “Bir Müslüman görülür bir yoksulluk, engelleyici bir hastalık ve zalim bir yönetici ve yönetim baskısı olmaksızın İslam Dini’nin farz kıldığı haccı yapmadan ölürse o, iki ölüm halinden biri üzerinde dilerse Yahudi, isterse Hıristiyan olarak ölsün (fark yoktur).

“Mebrur bir haccın karşılığı ancak cennettir.”

“Hac silahsız cihaddır.”

İman edip biat etmek için peygamberimizin huzuruna gelen Amr b. As; Ya Rasulallah rabbim tarafından bağışlanmak istiyorum deyince ona hitaben peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır;

“Ya Amr! İslam (Dinine iman etmen) ın daha önceki inançsızlık döneminin günahlarını giderdiğini, hicret etmenin hicretten önceki dönemin günahlarını bağışlattığını, hac yapmanın da hac öncesinin günahlarından akladığını hala öğrenmedin mi?”